Kontakt Skype
info@rig-przemysl.pl
Oddział
Warszawa

Nowoczesny przemysł

Przemysł oparty wyłącznie na surowcach naturalnych, ich dostępności, środkach transportu w dużej mierze zmieniło się w stosunku do tradycyjnego przemysłu. Nowoczesny przemysł, to przemysł oparty na zaawansowanych technologiach, wykorzystujący je w procesie produkcyjnym oraz w samym produkcie.

Czynniki lokalizacji

W tradycyjnym przemyśle ogromne znaczenie miała dla niego lokalizacja, musiał być on położony blisko złóż surowców niezbędnych w procesie wytwarzania produktu, przede wszystkim miało to związek z wysokimi kosztami transportu surowców. Drugi czynnik jaki brany był pod uwagę przy lokalizowaniu fabryk to potencjalni odbiorcy, sytuowano je w miejscach w pobliżu zakładanych rynków zbytu. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że zmniejszyły się koszty transportu, a do produkcji niektórych towarów mogą być wykorzystywane zamienniki z tworzyw sztucznych. Wszystko to sprawia, że nowoczesny przemysł w znacznie mniejszym stopniu ograniczony jest przez czynnik lokalizacyjny. To co natomiast charakterystyczne w przypadku lokalizowania przemysłu wysokich technologii, to nie dostępność surowców, ale lokowanie firm o podobnym profilu blisko siebie. Produkcja w nowoczesnym przemyśle to skomplikowany proces, na który składa się wiele komponentów, dlatego firmy produkujące części, które składają się na finalny produkt bardzo często lokowane są w swoim pobliżu, co ma usprawnić procesy produkcyjne, między innymi dzięki odpowiedniej infrastrukturze, dostępności do ośrodków badań naukowych oraz wykwalifikowanej kadry.

Czynnik ludzki

Nowoczesny przemysł zaawansowanych technologii w znacznie mniejszym stopniu wykazuje zapotrzebowanie na surowce – ich zużycie jest bowiem coraz mniejsze, w znacznie większym natomiast wykazuje potrzebę wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie wykształcenie, umiejętności i wiedzę, które pozwolą na prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego. Potrzebna jest również współpraca z ośrodkami naukowymi i znaczne nakłady poniesione na badania i rozwój. Tylko tak zorganizowane firmy mogą konkurować z globalnymi gigantami. Należy jednak podkreślić również, że w dzisiejszych czasach wielkość firmy nie przesądza o jej konkurencyjności, to wiedza pracowników i potencjał produktu sprawiają, że nawet małe firmy mogą konkurować z potężnymi korporacjami.