Kontakt Skype
info@rig-przemysl.pl
Oddział
Warszawa

Penetracja rynku

Penetracja rynku to strategia rozwoju, którą wyróżnił Ansof tworząc swoją macierz rozwoju firmy. Wyróżnia on cztery modele rozwoju firmy:

 • Strategię rozwoju rynku, w której istotą jest poszerzanie rynku dla dotychczasowych produktów. W tej strategii chodzi o znalezienie nowego rynku zbytu dla istniejących produktów.

 • Strategię rozwoju produktu, w której należy unowocześnić dotychczasowy produkt, wprowadzić nową linię produktów lub całkiem nowy produkt, które są tworzone dla dotychczas istniejącego rynku.

 • Strategię dywersyfikacji, która polega na wprowadzaniu nowych produktów na nowe rynki.

 • Strategię penetracji rynku, która zakłada działania z dotychczasowym produktem na obecnym rynku, poprzez zwiększanie jego użycia, popularyzowanie produktu oraz tworzenie zapotrzebowania na ten produkt.

Penetrację rynku w przemyśle można zastosować poprzez wprowadzenie różnorodnych działań, w tym między innymi:

 • polepszeni jakości oferowanych towarów,

 • ulepszanie obsługi klienta,

 • reklamę,

 • tworzenie mody na dany produkt,

 • obniżanie ceny produktów,

 • pokazanie nowego zastosowania dla istniejącego produktu,

 • znalezienie kolejnej grupy docelowej, która może korzystać z produktu,

 • działania zmierzające do stworzenia lepszych warunków dla klientów regularnie korzystających z danego produktu – poprzez karty stałego klienta czy programy lojalnościowe.

Mówi się, że tego typu strategię należy wprowadzać przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 • jeśli zysk zależy od ceny produktu, innymi słowy obniżenie jego ceny powoduje znaczny wzrost sprzedaży,

 • jeśli zwiększenie produkcji sprawi, że zmniejszą się koszty wytworzenia produktu oraz koszty jego sprzedaży,

 • jeśli firma musi „przebić” się ze swoim produktem przez silną konkurencję,

 • jeśli na rynku nie ma klientów, którzy są skłonni zapłacić wysoką cenę za dany produkt.

Jeśli spełniony jest, któryś z powyższych warunków sprawia to, że firma ma dużą szansę przebić się na rynku i zyskać na zastosowaniu strategii penetracji rynku dla swojego produktu.