Kontakt Skype
info@rig-przemysl.pl
Oddział
Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego – czym jest ta instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową instytucją odpowiedzialną za kontrolę bezpieczeństwa oraz prawidłowy sposób eksploatowania urządzeń oraz wszelkich instalacji technicznych. Mówi o tym wyraźnie ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. Nr 122 , poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

 

Kto podlega pod UDT?

 

Tak naprawdę każda firma, która w swojej pracy wykorzystuje urządzenia mechaniczne, sprzęty wliczające się według klasyfikacji do Urządzeń Transportu Bliskiego:

 

 1. ruchome schody,
 2. koparki,
 3. koparko-ładowarki,
 4. dźwigi,
 5. podnośniki
 6. i wiele, wiele innych.

 

Jak tłumaczy ekspert z dzwigi-wynajem.pl/nasza-oferta/serwis/ współpraca z UDT rozpoczyna się już w momencie projektowania urządzeń technicznych i trwa do momentu aż ich użytkowanie nie zostanie w pełni zakończone.

 

 

 

Co należy do obowiązków UDT?

 

Zakres działania tej instytucji jest niesamowicie zróżnicowany. Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że jej przedstawiciele odpowiedzialni są jedynie za konserwację UDT (urzędu dozoru technicznego). Tymczasem do pozostałych obowiązków zaliczają się:

 

 • nadzorowanie i kontrolowanie przedsiębiorców wykorzystujących sprzęty techniczne podlegające konserwacji UDT.

 • wydawanie decyzji w sprawach obejmujących dozór techniczny

 • minimalizowanie ryzyka wypadkowości związanych z nieprawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń podlegających kontroli UDT.

 • pomoc w opracowywaniu rozwiązań mających na celu modernizację urządzenia techniczne.

 

 

 

 

Czy współpraca z UDT jest obowiązkowa?

 

W świetle polskich przepisów tak. Dla wielu przedsiębiorców oszczędność to w dzisiejszych czasach jedyny sposób na zoptymalizowanie kosztów pracy i utrzymanie się na rynku. Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że najprawdopodobniej co drugi użytkownik urządzeń technicznych stroniłby od obowiązku ich regularnej konserwacji UDT (urząd dozoru technicznego), gdyby nie czynny nadzór jednostki instytucji. To znacząco zwiększyłoby wypadkowość w firmach, niekorzystnie wpływając na:

 

 1. Wydajność,
 2. Warunki socjalne
 3. Oraz ergonomię zatrudnianych w kadrach firmy pracowników.

 

 

 

Warto również wiedzieć, że konserwacja UDT to przede wszystkim również przedłużenie żywotności stosowanych urządzeń. Używane maszyny muszą być w stu procentach sprawne, aby mogły zostać dopuszczone do dalszego użytkowania. Wobec tych wymogów przedsiębiorcy oraz wyszkoleni pracownicy z większym zaangażowaniem dbają o posiadane sprzęty a to finalnie ma wpływ na optymalizację kosztów działania firmy.

 

 

Co przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego twierdzi na temat samej instytucji?

 

 

„W swojej wieloletniej karierze zauważyłem, że przedsiębiorcy traktują nas niczym zło konieczne. Wydaje im się, że konserwacja UDT  służy tylko spełnieniu obowiązujących przepisów. Tymczasem jako osoba, która na co dzień ma do czynienia z urządzeniami technicznymi wiem, że tylko dzięki sprawowaniu należytej kontroli możemy zapewnić polskim pracownikom oraz ich szefostwu bezpieczne warunki do wykonywania pracy.”